Cafer-i Der, Evrensel Aşura Matem Merasimi

İlhan Kesici | Cem Tv - | 2021-08-18


"... Kimdir o şah-ı şehid-i Kerbelâ

Nûr-u çeşmi Murtezâ, Âl-i Abâ..

Cedd-i pâkidir Muhammed Mustafâ,

Lebbeyk Ya Hüseyn, 


Selam olsun Huseyn'e, onun evladına, ashabına,

Selam olsun Kerbela şehitlerine, Hüseyin yolundan gidenlere,

Selam olsun siz değerli katılımcılara ve bizleri televizyonları başında  izleyen tüm ehl-i beyt dostlarına.

Hepinizi şahsım, Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu adına en derin sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. 


İki Cihan Güneşi Peygamber Efendimizin sevgili torunu, 

İmam  Ali Efendimiz ve Hz. Fatıma'nın ciğer paresi, cennet gençlerinin efendisi 

Hz. İmam Hüseyin ve onu yalnız bırakmayan kardeşi, oğulları, kızları, toplam 72 yareniyle Kerbela çölünde günlerce susuz bırakıldıktan sonra hunharca şehit edilişlerinin 1382. yıldönümü.

Kerbela olayı İslam tarihinde kapanmayan bir yara açmış ve yüreklere düşen bu acı, bu keder bugüne kadar dinmemiştir. 


Dünya var oldukça bu acı dinmeyecek, bu olay unutulmayacaktır.


Hz. Hüseyin Kerbela'da; şerefli insan olmanın, gerçek dinin, gerçek İslamın mücadelesini verdi.

Haksızlığa, zulme, zorbalığa zalim Yezit zulmüne boyun eğmeyerek, şerefli duruşun, adaletin mücadelesini verdi.

Ve bu değerleri korumak adına, kahramanca bir direniş göstererek,            günümüze kadar her nerede olursa olsun, haksızlığa, zorbalığa karşı direnenlerin önderi oldu.

Hz. Hüseyin; "zillet altında yaşamaktansa, izzetli ölümü tercih ederim? diyerek haktan adaletten yana tavır koyup, zorbalığı, haksızlığı Kerbela çölüne gömmüştür.

Sizler O'nun bayrağı altındasınız. Ne mutlu sizlere.

Dünya döndükçe Allah sizden razı olsun. 

Bizler Cumhuriyetimizin, laikliğin değerini aziz bilip ülkemizdeki barış ve kardeşlik iklimini çok daha yukarılara çıkaracağız.


 "Hüseyin attan düştü, sahra-i Kerbela'ya

Cibril kurban haber ver sultan-ı Enbiyaya..?


Kerbela'dan günümüze tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.


Lebbeyk Ya Hüseyn.