Nükleer Kış

Metin Öney | Egede SonSöz | 05.05.2020

İlhan Kesici...

İstanbul Milletvekili...

Devlet Planlama Teşkilatı eski müsteşarı...

Ekonomiyi en iyi bilenlerden...

*

Cuma akşamı Halk TV de "Taksim Meydanı" programına katıldı.

Büyük bir keyifle izledik.

Program birinci seçilmiş...

Seyredemeyenler için Sayın Kesici'nin tespit ve önerilerini özetle köşeme taşımayı uygun buldum.

Sayın Kesici'nin "ekonomi dar boğaza girdiğin" de kullandığı bazı deyimler var.

Bunlardan biri:

"Önümüz kış"...

Ki soğuk geçecek demektir.

Eğer ekonomik sıkıntı şiddetli ise "Kışın sonu karakış" deyimini kullanır.

Yani dondurucu soğuk...

Bu kez yeni bir deyim daha kullandı:

"Nükleer kış"... Yani öldürücü soğuk...

*

Niçin böyle?

Sekiz milyon işsiz var.

Virüs ve virüs sonrası...

Beş milyon daha işini kaybedecek var.

Toplam on üç milyon...

*

"Nükleer kış" değil de daha ne olsun...

İşte bu noktada Kesici'nin dar boğazdan çıkmak için önerileri var.

Şöyle ki:

"Öncelikle mevcut Bütçe artık bu tablo karşısın da işlevini kaybetmiş demektir. Yeni bir bütçeye ihtiyaç var. Ve maksimum tasarruf, buna karşılık minimum harcama.

Ben ekleyeyim:

"Saray" veya "külliye" ve eklentilerinden tamamen vazgeçip belirtildiği gibi minimum harcama.

Bir "göl" oluşturulmalı ve bu kaynak o "göle" aktarılmalı.

Uzun vadeli tüm yatırımlar durdurulmalı. Sadece 2020 yılı yatırımları tamamlanmalı ve elde

edilecek kaynak o "göle" akıtılmalı...

"Hazine garantili" yol, köprü, geçit gibi tüm yatırımların sözleşmeleri iptal edilmeli ve elde edilen kaynak belirtilen "göle" akıtılmalı.

Yüz elli sekiz bin makam arabasının en çok sekiz bini kalmalı, büyük çoğunluğu kiralık olan bu araçlar iade edilmeli, elde edilen gelir de "göle" akıtılmalı.

"Hazine kısa vadeli avans" sağlanmalı ve bunun karşılığı olan bütçenin yüzde on beşi de kaynak olarak "göle" akıtılmalı.

Bütçe bir trilyon dolayındadır. Yüzde on beşi yüz elli milyar etmektedir.

*

Devlet bu günler için vardır.

Asırlar önce Bilge Kağan:

"Açları doyurdum.

Çıplakları giydirdim.

Kimseyi aç ve açıkta bırakmadım" derken işte Devlet'in apaçık tarifini vermektedir.

*

O halde

Devleti yönetenlerin

Yukardaki önerileri hemen uygulamaya koymalı, ilave tedbirleri de alarak Bilge Kağan'dan

gelen Devlet tarifine uygun bir tavır sergilemeleri gerekir. Aksi halde meydana gelecek "sosyal patlamanın" önüne geçmek öyle kolay olmayacaktır...